HONGKONG GRAND SALE SHOPPING

HONGKONG GRAND SALE SHOPPING
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: HKGTOGETHER
สถานะสินค้า:
ฮ่องกง 3วัน 2คืน
วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, เจ้าแม่กวนอิม,
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
เมนูพิเศษ!!! ห่านย่างต้นตำหรับและติ๋มซำ
พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 30KG


ราคาเริ่มต้น 11,900.-
เดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
สายการบิน Emirates Airlines (EK)