HONG KONG

HONG KONG
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: HONGKONG 2
สถานะสินค้า:
ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด
ไหว้พระเสริมบารมี เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์
วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม  วัดโป่หลิน
เดินทาง : ,,มิถุนายน - สิงหาคม 2561
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)