เกาหลี ปูซาน

เกาหลี ปูซาน
ราคา: 25,555 บาท
รหัสสินค้า: เกาหลี ปูซาน
สถานะสินค้า:
BEAUTIFUL HANOK VILLAGE
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี
สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีซึ่อเสียงของเมืองปูซาน
พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
สนุกสนานกับสวนสนุก E-WORLD เล่นแบบไม่จำกัดรอบ
เดินทาง  : ถึงตุลาคม 2561
โดยสายการบิน : KOREAN AIR (KE)