เกาหลี THE BEST TIME SKIRESORT 5 วัน 3 คืน

เกาหลี THE BEST TIME SKIRESORT 5 วัน 3 คืน
ราคา: 25,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2ICN-TG003
สถานะสินค้า:
ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่สตอเบอรี่
เพลิดเพลินกับลานสกีขนาดใหญ่
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เดินทาง : ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)