โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน

โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: 1536914339
สถานะสินค้า:
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม
บุฟเฟต์นานาชาติ
เดินทาง : กันยายน 61 - มีนาคม 62
โดยสายการบิน : NOK AIR (DD)