เกาะฟู้โกว๊ก ไขมุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน

เกาะฟู้โกว๊ก ไขมุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: 1535549370
สถานะสินค้า:
ดำน้ำดื้นชมปะการัง
ชมเจดีย์ร้อยล้าน ฟรีนั่งกระเช้าไฟฟ้า
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)