เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน

เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: 365TTNVN03เวียดนามเหนือ
สถานะสินค้า:
ซุปตาร์ เวียดน่าหม่ำ
ฮานอย ซาปา
ฮาลอง นิงห์บิงห์
เดินทาง : พฤษภาคม - เมษายน  2562
โดยสายการบิน : VIETNAM AIRLINES (VN)