ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสสินค้า: 1535973157
สถานะสินค้า:
ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
FREE WIFI ON BUS
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 62
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)