โปรน้องใหม่..TAIPEI TAIWAN 5D3N

โปรน้องใหม่..TAIPEI TAIWAN 5D3N
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: TPE002 SL
สถานะสินค้า:
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
Taipei 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้ง 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

ราคาเริ่มต้น 14,900.-
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
สายการบิน Lion Air (SL)