ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
ราคา: 76,900 บาท
รหัสสินค้า: JORDAN
สถานะสินค้า:
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน
บินโดยสายการบิน รอยัน จอร์แดเนียนแอร์ไลน์ RJ
เดินทาง  :  มีนาคม - ตุลาคม 2561