กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: กัมพูชา นครวัด นครธม
สถานะสินค้า:
เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง มกราคา - สิงหาคม 2561