กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 3 คืน

กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 3 คืน
ราคา: 12,555 บาท
รหัสสินค้า: CAMBODIA
สถานะสินค้า:
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม ปราสาทตาพรม
ปราสาทนครวัด
เดินทาง :  พฤษภาคม - กรกฏาคม 61
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)