กัมพูชา 3วัน 2คืน

กัมพูชา 3วัน 2คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: REP01_FD_MAY-SEP18
สถานะสินค้า:
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม
ชมปราสาทนครวัด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ พักหรู 4 ดาว
เดินทาง  : มิถุนายน - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)