กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน

กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน
ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1REP-FD001
สถานะสินค้า:
ล่องเรือโตนเลสาบ วัดใหม่
โชว์ระบำอัปสรา นครธม
ปราสาทตาพรม ฯลฯ
เดินทาง :  ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)