AMAZING BURJ KHALIFA

AMAZING BURJ KHALIFA
ราคา: 31,911 บาท
รหัสสินค้า: 365pk0-7599DXBEK0
สถานะสินค้า:

Aamzing Burj Khalifa 5 วัน 3 คืน
ชมเมื่องอาบูดาบี สุเหร่าหินอ่อนสีขาว
ชมการแสดง น้ำแห่งดูไบ
นั่งเรือ ABRA RIDE ขึ้น BURJ KHALIFA ชั้น 124
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทาง มกราคม - เมษายน 61