HELLO DUBAI ABUDHABI

HELLO DUBAI ABUDHABI
ราคา: 31,999 บาท
รหัสสินค้า: HELLO DUBAI ABUDHABI
สถานะสินค้า:
HELLO DUBAI ABUDHABI
ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ตะลุยทะเทรายโดยรถ 4WD
ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดิน ช้อปปิ้งจุใจ
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทาง  :  กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561