เกาะเหนือ + เกาะใต้ (บินภายใน) 7วัน 5 คืน

เกาะเหนือ + เกาะใต้  (บินภายใน) 7วัน 5 คืน
ราคา: 101,900 บาท
รหัสสินค้า: 5.Hilight NZ
สถานะสินค้า:
HIGHLIGHT NEWZELAND
เดินทาง :  สิงหาคม - ธันวาคม  2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)