เกาะเหนือ เกาะใต้ (บินภายใน) 9 วัน 7 คืน

เกาะเหนือ เกาะใต้ (บินภายใน) 9 วัน 7 คืน
ราคา: 119,900 บาท
รหัสสินค้า: 3653.PARADISE NZ N+S 9D7N
สถานะสินค้า:
PARADISE TOUR
พิเศษ...เป๋าฮื้อทะเลใต้ + กุ้งมังกรรสเลิศ
แซลมอน / อาหรไทนย 1 มื้อ / อาหารญี่ปุ่่น  1 มื้อ
เดินทาง : 25 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 2562
โดยสายากรบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)