ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล

ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล
ราคา: 17,991 บาท
รหัสสินค้า: เซบู โบโฮล
สถานะสินค้า:
ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน
ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ
โดยสายการบิน  PHILIPPING AIRLINES (PR)
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 61