บาหลี 4 วัน 3 คืน

บาหลี 4 วัน 3 คืน
ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: BAL01_NOV18-FEB19-1
สถานะสินค้า:
มหัศจรรย์ บาหลี  4 วัน 3 คืน
เที่่ยวบาหลีอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ
ชมวัดเบซากีห์ วัดเลมปูยางค์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง  : พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)