ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ 3 วัน

ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์ 3 วัน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณทะเลย์
สถานะสินค้า:
สกายน์ อังวะ มิงกุง วัดมหากันดายง
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ! กุ้งแม่น้ำเผา
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)
เดินทาง มกราคม - เมษายน 61