พม่า มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย 4วัน 3คืน

พม่า มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย 4วัน 3คืน
ราคา: 15,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-MDL PG01
สถานะสินค้า:
พม่า มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย 4วัน 3คืน
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี
ชมสะพานไม้อูเบ็ง ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน
ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม
พิเศษ!! กุ้นแม่น้ำเผา

ราคาเริ่มต้น 15,991.-
เดินทาง มกราคม  - เมษายน 2561
สายการบิน Bangkok Airways (PG)