สบายโดนใจ ย่างกุ้ง 1วัน

สบายโดนใจ ย่างกุ้ง 1วัน
ราคา: 3,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-RGN DD11
สถานะสินค้า:
ไหว้พระ 5วัด
- เจดียืชเวดากอง
- เจดียืโบตาทาวน์ (เทพทันใจ-เทพกระซิบ)
- หลวงพ่องาทัตยี
- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
- วัดพระหินอ่อน

ราคาเพียง  3,991.-
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561
สายการบิน Nok Air (DD)