ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  3 วัน
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-MMR001_NOV18-MAR19
สถานะสินค้า:
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวมอดอร์
ขอพรเทพทันใจ พระนอนตาหวาน
พัก 4 ดาว
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
โดยสายการบิน : NOK AIR (DD)