มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเมืองมรดกโลก

มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเมืองมรดกโลก
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1MFM-NX002
สถานะสินค้า:
ชมบรรยากาศเวกัสเอเซียที่
THE VENETIAN RESORT
ชมหอไอเฟลจำลอง
วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มาเก๊า
เมนูเป๋าฮื้อ ไวน์แดง
เดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน : AIR MACAU (NX)