มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

มาเลเซีย  3 วัน 2 คืน
ราคา: 8,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1KUL-MH001
สถานะสินค้า:
คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง
กัวลาลัมเปอร์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ชมถ้ำบาตู
เดินทาง : กันยายน  2561 - มกราคม 2562
โดยสายการบิน : MALASIA AIRLINES (MH)