ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี

ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี
สถานะสินค้า:
ออสเตรีย เยอรมนี เชคสโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK เมืองฮัลสตัท
เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก และอีกมากมาย....
โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน  61