ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน

ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน 3 คืน
ราคา: 51,900 บาท
รหัสสินค้า: BW-AUS
สถานะสินค้า:

ซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง
บูลเม้าท์เท่นส์ ล่องเรืออ่าวซิดนีย์
พอร์ตสตีเฟ่นส์ ล่องเรือชมโลมา
เดินทาง : 12-16 ,26 - 30 สิงหาคม 2561
             16 - 20, 23-27 กันยายน 2561
โดยสายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)