อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5 วัน 4 คืน

อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5 วัน 4 คืน
ราคา: 25,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-GAY78_WE_NOV22-JAN23_
สถานะสินค้า:
สักการะ 2 สังเวชนียสถาน
มหาลัยนาลันทา / ธัมเมกสทูป / วัดเวฬุวันมาหาวิหาร
เขาคิชฌกูฎ / ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ชมพิธี คงคาอารตี
เดินทาง : พฤษจิกายน 65 - มกราคม 66
สายการบิน : THAI SMILE (WE)