อินเดีย 4วัน 2คืน

อินเดีย 4วัน 2คืน
ราคา: 13,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-JAI FD01
สถานะสินค้า:
ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมบ่อน้ำจันเบารี บ่อน้ำขั้นบันไดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลก

ราคาเริ่มต้น 13,991.-
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561
สายการบิน Air Asia (FD)