อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน
ราคา: 15,311 บาท
รหัสสินค้า: อินเดีย ทัชมาฮาล
สถานะสินค้า:
ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัชมาฮาล
อักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เดินทาง :  มิถุนายน - กันยายน 2561
โดยสายการบิน  :  THAI SMILE (WE)