กวางเจา เซิ้นเจิ้น 3 วัน 2 คืน

กวางเจา เซิ้นเจิ้น 3 วัน 2 คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GO1CAN-CZ002
สถานะสินค้า:
ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือที่แม่น้ำจูเจียง
หมุ่บ้านฮากกากันเคิง
อนุสาวรีย์ 5 แพะ ตลาดตงหมิน
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม 61
โดยสายากรบิน  :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)