กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-REP02_JUL18-JAN19-1
สถานะสินค้า:
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด
เดินทาง  : ธันวาคม 61 - มกราคม 62
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)