นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน

นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน
ราคา: 4,999 บาท
รหัสสินค้า: WTNST-BS001
สถานะสินค้า:
วัพระมหาธาตุมหาวิหาร
อุโมงค์ต้นยาง แกรนด์แคนยอน ขนอน
ตาไข่วัดเจดีย์ ฟิซสปา หมู่บ้านคีรีวง
เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2563
เดินทางโดย : รถบัสปรับอากาศ