น่าน นะจ๊ะ 2 วัน 1 คืน

น่าน นะจ๊ะ 2 วัน 1 คืน
ราคา: 5,900 บาท
รหัสสินค้า: ITH03_น่าน FD_ 2D 1N AUG-DEC 20
สถานะสินค้า:
พักโฮมสเตย์ 1 คืน
ปัว วัดภูเก็ต นำตกศิลาเพชร
วัดภูมินทร์ ซุ้มลีลาวดี
เดินทาง  : สิงหาคม - ธันวาคม 2563
โดยสายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)