โคราช-ชัยภูมิ เส้นทางสีชมพู 2 วัน 1 คืน

โคราช-ชัยภูมิ เส้นทางสีชมพู 2 วัน 1 คืน
ราคา: 2,890 บาท
รหัสสินค้า: WTCHM-BS001
สถานะสินค้า:
ชมทุ่งดอกกระเจียวบาน
อ่างเก็บน้ำเขายายเที่ยง
กาแฟเขื่อนลำตะคลอง
มอหินขาว
เดินทาง  : กรกฎาคม - สิงหาคม 2563
เดินทางโดย : รถ BUS