หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-LAO63_DD_JUL-OCT22
สถานะสินค้า:
วัดเชียงทอง วัดวิชุราช วัดพระธาตุหลวง
พระราชวังหลวงพระบาง  หอพระแก้ว 
นั่งเรือชมวิวแม่น้ำซอง
พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จัน
เดินทาง : พฤษภาคม  65 เป็นต้นไป
สายการบิน : NOK AIR (DD)