เกาหลี 5 วัน 3 คืน

เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-ICN22_XJ_AUG-SEP 2022
สถานะสินค้า:
โซล สวนสนุก EVERLAND
พระราชวังเคียงบงกุง หมู่บ้านโบราณซอนฮันอก
ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดง
เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน 2565
สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)