ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5 วัน 3 คืน

ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5 วัน 3 คืน
ราคา: 29,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-NRT41_XJ FUJI TOKYO NARITA 5D3N _AUG-SEP 2022_
สถานะสินค้า:
ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามทะเลสาบอาชิ
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ / ถ่ายรูปกับโตเกียวสหายทรี / ช้อปปิ้งชินจูกุ
หมู่บ้านน้ำใสโอชิดโนะฮัคไค / วัดอาซากุสะ / พระราชวังอิมพีเรียล
ฮาราจูกุ
เดินทาง : สิงหาคม - กันยายน  2565
โดยสายการบิน : THI AIRASIAX  (XJ)