บาหลี ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์ 4 วัน 3 คืน

บาหลี ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-BAL51_FD_JUL-OCT22
สถานะสินค้า:
วิหารทานาห์ลอต / บ่อน้ำพุศีกดิ์สิทธิ์  Pura Tirta Empul
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบ บาตูร์
เดินทาง : กรกฎาคม 65 เป็นต้นไป
สายการบิน : AIR ASIA (FD)