ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล  8  วัน 5 คืน
ราคา: 36,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-IST46_TK_NOV-DEC 2022 _1_
สถานะสินค้า:
บินตรง + บินภาบใน 1 ครั้ง
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป / นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ปามุคคาเล่ / วิหารเซนต์โซเฟีย / ม้าไม้เมืองทรอย
พิเศษ ชมโชว์ BELLY DANCE
เดินทาง : พฤศจิกายน 2565 - ธันวาคม 2566
โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)