ฝรั่งเศส 5 วัน 3 คืน

ฝรั่งเศส 5 วัน 3 คืน
ราคา: 45,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-EUR01_WY FR 5D3N _2_
สถานะสินค้า:
เที่ยวมหานครปารีสจัดเต็ม 
ช้อปปิ้ง จุใจ อิสระ 1 วัน
หอไอเฟล / พิพิธภัณฑลูฟท์ / ประตูชัย
เดินทาง : ตุลาคม 65 - มีนาคม 66
โดยสายการบิน : OMAN AIR (WY)