ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 9 วัน 6 คืน

ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 9 วัน 6 คืน
ราคา: 79,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-EUR78_QR
สถานะสินค้า:
พระราชวังแวร์ซาย / สะพาน Riato เมืองเวนิส
หอไอเฟล ลองเรือแม่น้ำแซน
พิชิตยุงฟราวด์  TOP OF EUROPE
เดินทาง  : กรกฎาคม 65 - มกราคม 2566
โดยสายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR}