ตามแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ใต้ ตะวันออก

ตามแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ใต้ ตะวันออก
ราคา: 139,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-ICE22_AY
สถานะสินค้า:
ชม Plane Wreck / ขับรถ Snow mobile บนกราเซีย
แวะช้อปปิ้งเฮลซิงกิ
พิเศษ ทานอาหารโดมกระจก 360 องศา ที่ Perlan
เดินทาง : พฤศจิกายน 65 - มีนาคม 66
โดยสายการบิน : FINNAIR (AY)