เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

เวียดนาม  ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGDAD-2206VZ
สถานะสินค้า:
สัมผัสบรรบยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และ เมืองโบราณฮอยอัน
เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566
โดยสายการบิน : THAI VIETJET AIR (VZ)