เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 12,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGDAD-2208VZ
สถานะสินค้า:
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส
พักบนบายาฮิลล์ 1 คืน
รวมค่าสวนสนุก และกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบานาฮิลล์แล้ว
เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565
โดยสายการบิน : THAI VIEJET AIR (VZ)