ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย โครัม คาราปัก อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน

ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย โครัม คาราปัก อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน
ราคา: 38,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGIST-2210TK
สถานะสินค้า:
เยือนเมืองมรกดกโลก ดินแดน 2 ทวีป
พร้อมเช็คอินที่เที่ยวใหม่
ซาฟรานโบลูอาณาจักรออตโตมัน 
และ ฮัตทูซาจักรวรรดิโบราณฮิตไทต์
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2565
โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)