ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7 วัน 5 คืน

ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7 วัน 5 คืน
ราคา: 59,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGLHR-2201BR
สถานะสินค้า:
เช็คอิน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สดตนเฮ้นจ์
เยี่ยมชม หมู่บ้านไบบลูลรี่ ที่สวยที่สุดในอังกฤษ
อิสระช้อปปิ้งจุใจ
เดินทาง : ธันวาคม  65 - มกราคม 66
โดยสายการบิน : EVA AIR (BR)