โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน

โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5 วัน 3 คืน
ราคา: 33,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-NRT01_XJ FREEDAY 5D3N _FEB-MAR 23_
สถานะสินค้า:
ชมซากุระก่อนใครที่ มัตสึดะ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2566
โดยสายการบิน : THAI AIR ASIA (XJ)