ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง 4 วัน  3 คืน
ราคา: 21,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-HKG82_EK
สถานะสินค้า:
ไหว้พระวัดดัง เสริมบารมี
นองปิง วัดหวังต้าเซียน รีฟัลส์เบย์
ชมแสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT
ช้อปปิ้งจุใจย่านจิมซาจุ่ย มงก็ก
เดินทาง : ธันวาคม  2566
โดยสายการบิน : EMIRATES (EK)